Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 24 2017

 „Wino się pije,
Piwo się żłopie,
a wódę to tylko się chla.
Panny się liże,
Damy się gwałci,
a w dziwki to tylko się pcha”.
(18 II 1933)
— Witkacy
Reposted bymartullavampielleslomkapsychicdevilmesouteponurykosiarzaynismrthewafelkindofnightmaredupidayfuckyallpokrywkaZoonk11
1560 8d84 390
Reposted bySanthe Santhe

February 21 2017

0599 afa0 390
Reposted fromMiziou Miziou viaadhara adhara
3080 7c4b 390
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viaolewka olewka
4061 7f69 390
Reposted fromgosand gosand viapanpancerny panpancerny
When people ask me what I put in my blog

barstudies:

image

8938 04f7 390
Reposted fromkushii kushii viagumisiowelove gumisiowelove
Reposted fromoll oll viatazniebieskimi tazniebieskimi
0032 fb7e 390
Reposted fromsweet18 sweet18 viazoou zoou
3198 548c 390
Reposted fromdreckschippe dreckschippe vianoticeable noticeable
Właśnie drobne defekty budzą tkliwość. Nie kocha się doskonałości, lecz proporcje i to czasem bardzo niedoskonałe. Czasem fakt, że czyjeś brwi są zbyt blade, a usta za szerokie, jest przyczyną fali czułości.
— Leopold Tyrmand, Siedem dalekich rejsów
Reposted frommarysia marysia viaMargheRita86 MargheRita86

February 20 2017

Reposted fromasparagus asparagus viaikari ikari
8155 ea1b 390
5008 88f8 390
Reposted fromcontroversial controversial viagoszko goszko
8924 8910 390
Reposted fromannadziuba annadziuba viabanshe banshe
2968 14dc 390
Reposted fromnezavisan nezavisan vianoticeable noticeable
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl